ORGANİZASYON ŞEMASI

SEFER ALTIOĞLU

1988 yılında Gazi Üniversitesi Kamu yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Bankacılık hayatına 1989 yılında Emlak Bankası’nda müfettiş yardımcısı olarak başlamış ve şube müdürü olarak devam etmiştir. 1991 de Frankfurt’ta türev piyasalar sertifika programına katılmıştır. 1998 yılında Tekstilbank’ta önce Şube Müdürü ardından Pazarlama Koordinatörü olarak görev almıştır. 2004 yılında Altınbaş Holding bünyesinde faaliyet gösteren, halka açık Creditwest Faktoring A.Ş.’nin 10 yıl boyunca Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. 2014 yılı Mayıs ayında Hun Perakende Enerji ve İnşaat A.Ş. ’yi kurmuştur.

SİNAN ÇAM

Consultancy Istanbul kurucusu Sinan ÇAM, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdikten sonra, Aralık 1987'de Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 1991'de Bankalar Yeminli Murakıbı olmuştur. Meslek yaşamında 25 yılını doldurduktan sonra, Kıdemli Bankalar Yeminli Başmurakıplığı görevini ifa ederken 2013 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan emekli olmuştur.

25 yıllık meslek yaşamı içerisinde çok sayıda banka, faktoring, şirketi, leasing vb şirketin denetiminde bulunmuş, denetim ekip başkanlığı yapmış, 2003 yılında Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'nda Başkan Yardımcılığı yapmış, 1 yıl süre ile İngilter'de mesleki araştırma ve inceleme faaliyetinde bulunmuş, 1991-1993 yılları arasında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde Bankacılık Hukuku ile Banka Bilançolarının Tahlil ve Analizi konularında yüksek lisans ve doktora programlarında ders vermiş, ayrıca, bilirkişilik faaliyetlerinde bulunmuştur.

Sinan ÇAM, gerek 1995 gerekse de 2000-2001 yıllarında ülkemizde yaşanan finansal kriz dönemlerinde çok sayıda sorunlu bankada inceleme ve denetimlerde bulunmuş ve finansal krizler ve kriz yönetimi konularında önemli tecrübeler edinmiştir.

2013 yılında emekli olmasını müteakiben kurduğu Consultancy Istanbul isimli danışmanlık şirketi çatısı altında mesleki birikim ve tecrübelerini paylaşmaya devam etmektedir. Bankacılık, faktoring, leasing, varlık yönetimi gibi alanlardaki danışmanlık hizmetlerini yanısıra, çok sayıda finansal şirkette yönetim kurulu üyeliği de bulunmaktadır. Ayrıca, İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonunda bilirkişi olarak görev yapmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Sinan ÇAM, Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatına ve Bağımsız Denetçi ruhsatına sahiptir. Çeşitli dergi ve gazetelerde, mesleki konularda çok sayıda makale yayımlamıştır.

ÖZGÜR DOĞAN

1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. Profesyonel hayata 1998 yılında Tekstilbank’ta MT olarak başlamıştır ve müfettiş olarak 2003 yılı sonuna kadar görevine devam etmiştir. 2004 Ocak ayında Altınbaş Holding bünyesindeki Creditwest Faktoring A.Ş.’de CFO olarak göreve başlamıştır. 2016 yılının Ocak ayında Creditwest’ten ayrılarak Hun Perakende Enerji ve İnşaat A.Ş’ e Genel Müdür olarak katılmıştır ve halen görevine devam etmektedir.

TOLGA KARAŞAHİN

1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu, 1999 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı ve inşaat yüksek mühendisi ünvanını aldı. 1997 Yılında BAYTUR-Weidleplan Ortaklığı’nda iş hayatına başladı. Sırasıyla 1999 – 2005 yılları arasında Tepe İnşaat A.Ş ve 2005-2006 yılları arasında Eren Holding’te Havalimanları, fabrikalar, enerji santrallari ve alışveriş merkezleri projelerinde görev aldı. 2006-2015 yılları arasında MULTI TURKMALL ve TURKMALL Gayrimenkul Yatırım A.Ş’ bünyesinde yurt içi ve yurtdışında (ÇİN, GÜRCİSTAN, BOSNA) bir çok projenin (Forum ve Novada ön adıyla başlayan alışveriş merkezleri, ofis, hastane içeren mix use projeler) İnşaat Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Tolga Karaşahin 2016 yılının Nisan ayında Hun Perakende Enerji ve İnşaat A.Ş’ ne katılmıştır.

SEDA ÇAKIR

2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi ve Binghamton Üniversitesi Küresel ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce MBA bölümünü tamamlamıştır. 2008 yıllından itibaren Bankpozitif Kurumsal Şube analist, 2010 dan itibaren YKB Bank A.Ş. de kurumsal bankacılık bölümünde müşteri temsilciliği yapmıştır. 2013 ve 2016 yılları arasında HSBC Bank A.Ş. de Uluslararası Bankacılık biriminde Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak görev almıştır. 2016 yılının Haziran ayından itibaren ayında Hun Perakende Enerji ve İnşaat A.Ş bünyesine katılmış olup, halen Kurumsal İletişim Müdürü görevine devam etmektedir.

İLYAS ALTIOĞLU

2012 yılında Yıldız teknik üniversitesi Matematik mühendisliğinden mezun olmuştur. Danimarka’da AARHUS Üniversitesinde matematik-istatistik dalında eğitim almıştır. Ayrıca Amerika’da UCLA de dil eğitimi almıştır. Nef arazi geliştirme bölümünde çalışmış ve Nef 39-nef 25 gibi projelerin arazi geliştirme süreçlerini yönetmiştir. 2012-2014 yılları arasında kendi firması olan Apartist’i kurarak, aynı markayla 5 projenin gelişim ve tamamlanma süreçlerini yönetmiştir. İlyas Altıoğlu, MİNT markasının kuruluş sürecinde yer almıştır ve halen iş geliştirme koordinatörü olarak görevine devam etmektedir.

HALUK LEVENT ÜNAL

Galatasaray Lisesi ardından Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü bitiren ve çalışma hayatına Türkiye İş Bankası’nda adım atan Levent Ünal sırasıyla Tekstil Bankası ve Halk Bankası’nda çeşitli kademelerde görev aldı. 2002-2003 yılları arasında Halkbank Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Ünal, 7 yıl Digicom grubunun Genel Koordinatörlüğü ve grubun finans şirketi Çözüm Finans A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2011- 2015 yılları arasında Özyurtlar İnşaat Genel Müdürlüğü görevini yürüten Ünal halen Altınbaş Holding A.Ş.nin %33’ünü, Sümer Faktoring A.Ş.’nin, Sümer Varlık Yönetim A.Ş.’nin ve Altınbaş Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.’nin %100’üne sahip olan ASV Holding’te CEO olarak görev yapmaktadır.

SELİM VURAL

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirmiştir.Çalışma hayatına 1990 Yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunda başlayan Vural, 2003 Yılında Baş Hesap Uzmanı iken Bakanlıktaki görevinden ayrılarak 2013 Yılı sonuna kadar Altınbaş Holding bünyesinde Denetim Kurulu Başkanlığı ve Holding İştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.Vural 2014 Yılından itibaren Yönetim Danışmanlığı ve Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetlerinde bulunmaktadır.

ERDEN TİMUR

1982 yılında Mersin’de doğmuştur. 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji, 2005 yılında ise Marmara Üniversitesi Hukuk bölümünden mezun olmuştur. Eğitim hayatının ardından 2007 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.’nin Kurucu Ortağı olarak çalışma hayatına başlamıştır. 2010 yılında ise Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.’nin markası olarak Nef’in kuruculuğunu üstlenmiştir. Erden Timur, 2010 yılından bu yana Nef’in kurucusu ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevine devam etmektedir.

AYKUT ERDOĞAN

1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Aykut Erdoğan,1989 ve 2004 yılları arasında Tekstilbank Hukuk biriminde çeşitli görevlerde yeralmıştır. 2004 yılından bu yana Anadolubank Hukuk Müşavirliği, görevini sürdürmektedir.

Gamze TOPALOĞLU

2000 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Devamında İngiltere’de Ekolojik Bina Tasarımı ve İş İngilizcesi kurslarını tamamladı. Meslek hayatına Okyanus Grup, Koray İnşaat, Multi Turkmall Yatırım ve Turkmall Gayrimenkul Yatırım AŞ. firmalarında devam ederek; yurt içi ve yurt dışında (Romanya, Gürcistan, Kazakistan ) yer alan endüstriyel yapılar, alışveriş merkezleri ve karma projelerin hayata geçirilmesinde, projelendirmeden şantiye-imalat safhalarına kadar farklı pozisyonlarda aktif görev aldı.  2017 Nisan ayı itibarı ile Hun Perakende Enerji ve İnşaat AŞ’ye katıldı.